İşlər Cədvəli

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda baxılacaq işlərin

CƏDVƏLİ 

 

1.     Ərizəçi “P.H.D.” MMC-nin direktoru Məmmədova Sürayə Şirəli qızının Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 15 sentyabr 2021-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 18 yanvar 2022-ci il

 

2.     Ərizəçi Eyyubova Sabiqə Əmirovna və Eyyub Xusan Qələndəroviçin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 24 iyun 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 19 yanvar 2021-ci il

 

3.     Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 340.2-ci maddəsinin həmin Məcəllənin 324, 389, 337.1 və 337.3-cü maddələri ilə  əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair müraciəti.

Məhkəmə iclasının tarixi: 25 yanvar 2022-ci il

 

4.     Ərizəçi Nadirova Asya Həmzə qızı və digərlərinin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 25 fevral 2021-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair şikayəti

Məhkəmə iclasının tarixi: 26 yanvar 2022-ci il